.

.

.

.
.


.

.
.
.

dissabte, 13 de març de 2010

Cartell i programa de la Processó del Silenci d'Ontinyent 2010

Vos oferim ací els textos, algunes fotografies i el cartell que enguany presenten públicament la nostra estimada Processó del Silenci d'Ontinyent. Enguany, el disseny ha anat a càrrec del dissenyador i fotògraf Juanjo Alcaide, que ens sorprén en el cartell amb una imatge preciosa de gran força visual. Esperem que siga del vostre grat i que els textos explicatius vos siguen útils. N'hem editat un total de dos mil que seran distribuïts esta setmana per tot Ontinyent.

En arribar la nit del Dijous Sant, Ontinyent torna de bell nou a aquell temps barroc en què era vila principal i esplèndida i vivia de manera tan íntima qualsevol moment de dol comunal. La “Processó del Silenci” replega l’esperit i les formes d’aquells temps i fa estremir el barri de la Vila, callat i tenebrós, amb el so calm de la gent com passa, amb les cadenes arrossegades pel terra, amb el brillar somort de fanals i de torxes, i amb el respecte que provoquen els personatges bíblics i, sobretot, les imatges del Crist de la Misericòrdia i de la Soledat.En el Quart Centenari del “Pas de l’Ajuntament”, les Confraries organitzadores vos conviden a acudir a un esdeveniment esperat cada any, on l’emoció i la creença omplen com mai els qui s’apropen per a viure’l.Novetats

Tots els anys, la Processó del Silenci s’enriqueix amb nous materials o noves figures que ajuden a aconseguir el recolliment i la seriositat que la caracteritzen. El 2010 s’estrenen dos vestits pels personatges bíblics de sant Joan de la Palma i de sant Pere, i es presenten dos personatges nous. Un d’ells és el de Ponç Pilat, que acompanyarà des d’ara el xiquet romà portador de l’aigua i la tovallola. L’altre representa Maria Magdalena i ha estat un obsequi d’un confrare de la Soledat a la seua Confraria amb motiu del 400 aniversari. La Magdalena, tot seguint la tradició de la Setmana Santa occidental, du uns rics vestits que arriben a tapar-li el rostre. En homenatge a la nostra Setmana Santa i a Ontinyent, du el color de dol de les antigues gramalles dels Jurats i una mitja ròssega. És portadora d’un calze que, des d’ara, a Ontinyent, serà representat pel que tenim com a vertader grial, una rèplica en ceràmica del Sant Calze de València feta per Manolo Díaz.


Recorregut
La Processó del Silenci començarà a partir de la mitjanit del Dijous Sant, quan entrem ja en el Divendres de la Mort del Senyor, una vegada haja conclós el Via Crucis de la Parròquia de l’Assumpció i siguen apagats els fanals del barri de la Vila.

El recorregut d és el següent: plaça de Sant Roc, carreró del Palau i Fossaret. Plaça de la Vila, carrer de l’Església, carrer Major de la Vila (Plaça de Sant Pere de Verona i carrer de la Trinitat), carrer Banyes o dels Hams (Roses), plaça de Dalt (Major), carrers de la Magdalena i del Regall, pujada del Fossaret i plaça de la Vila. Conclou la processó dins de l’Església de l’Assumpció de Santa Maria, on s’hi accedeix per la Porta de les Dones. Es tanca l’acte amb unes paraules i un prec dirigit pel Consiliari o Prior de les confraries organitzadores.

Protocol i ordre

Tots els participants (amb l’excepció de les confraries organitzadores), s’agruparan en la plaça de Sant Roc, d’on eixiran en desfilada pel carreró del Palau i el Fossaret, per arribar a la plaça de la Vila.

Inicia la desfilada l’Andador de la Soledat, acompanyat per tambors sords.

En arribar davant de la Porta de les Dones, o del Bon Pastor, els esperen el President i el Majordom de Processó de l’Expiració i el Clavari i el Macip de la Soledat. L’Andador de la Soledat demanarà permís per començar la processó. En assentir els caps de les confraries, el Majordom i el Macip faran tres colps amb una maça a la porta del temple, que s’obrirà per deixar eixir la Creu de Guia de l’Expiració, que acompanyarà l’Andador de la Soledat en tot el recorregut processional.

- En primer lloc, desfilaran aquells fidels no confrares ni germans que ho desitgen, amb cera o torxa, i al darrere aniran aquells confrares i confraresses que no duen vesta ni ròssega.

- Confrares del Nostre Pare Jesús Natzaré.- Sant Pere i Sant Joan de la Palma.- Confrares dels Assots a la Columna i Portadors dels coixins amb les Cadenes i els Claus de Crist.- Confrares de l’Oració de l’Hort amb Pilat i el jove Criat, i amb els Penitents amb cadenes.- Confrares de la Dolorosa, amb dos penitents que arrosseguen creu.- Germans de la Santa Faç, amb el Penitent amb creu i coronat d’espines guardat pels dos soldats romans de la Soledat.

El Macip de la Soledat entrarà a l’església per acompanyar el personatge de la Dona Verònica, qui aproparà al rostre del penitent la tela en què hi ha dibuixat la Faç de Jesús i el desplegarà.

- Germans de l’Ecce Homo, Confraria degana d’Ontinyent, amb Maria Magdalena.- Germans i Confrares de l’Expiració, que eixiran des de dins del temple tot acompanyant el seu Crist de la Misericòrdia, dut horitzontalment pels germans, i seguit per tambors.- Confraresses i Confrares de la Soledat i convidats d’esta confraria, que acompanyen la imatge, duta a muscles pels portadors.- Tambors i presidència de la Processó: Consiliari o Prior de les confraries organitzadores, els convidats per les confraries i el President de l’Expiració amb el Clavari de la Soledat.

En concloure la Processó, els organitzadors conviaran els participants i el públic a una xocolatada, que serà servida als locals de l’Associació de Veïns de la Vila.Recomanacions

En la processó, són convidades a participar totes aquelles persones que ho desitgen. Els preguem que respecten escrupolosament les recomanacions dels organitzadors. Així, si no duen vesta ni ròssega, caldrà que es situen al principi de la processó. Cal que s’agrupen en la plaça de Sant Roc i partisquen des d’allí. Per evitar problemes i enrenous, no es permetrà l’accés des de qualsevol altre lloc del trajecte.

Els germans i confrares que vulguen vestir les vestes de les seues confraries pròpies no duran capa ni cucurulla, però sí el caputxó posat. Es prega encaridament que no duguen el cap descobert i que porten un calcer correcte.

Es prega als assistents que guarden el màxim silenci i respecte, especialment dins del temple de l’Assumpció i mentre estiguen presents les imatges. Així mateix, demanem que deixen lliure el pas en els llocs més estrets del recorregut, com són l’accés al carrer de l’Església i a la plaça de Sant Pere de Verona.