.

.

.

.
.


.

.
.
.

dissabte, 2 de febrer de 2008

La festa de la Candelera


En el dia de hui, acomplim la meitat de l'hivern, per això ens podem permetre el joc d'assegurar que ve l'estiu riga o plore el dia. També hui és quan acabem formalment de tancar el Nadal. Hui, amb la celebració de la Purificació de Maria, acaba el cicle del naixement de Jesús, per això els betlems de les cases es mantenien fins a hui, perquè la darrera escena a representar s'acomplia ara.


La Confraria de la Soledat, en els seus estatuts de 1610, marcava el dia de hui com a un dels més assenyalats de l'any dins el sistema devocional que havia creat pels seus membres. Així, el Clavari, el Prior, els Sotsprior, el Síndic i l'Escrivà, acudien hui a la missa i desfilaven en la processó que tenia lloc a Ontinyent, amb un ciri blanc d'una lliura que pagaven els fons de la Confraria. La institució no pagava hui la missa, que això era una obligació per al dia 8 de setembre, però els seus confrares i confraresses, si ho volien, podien fer misses pagades amb els propis diners i convidar als membres de la Confraria.