.

.

.

.
.


.

.
.
.

dissabte, 5 de març de 2011

S'obre el termini per a la presentació de candidatures a la Presidència de la Soledat
Tal i com marquen els Estatuts de la Confraria de la Soledat d'Ontinyent en el seu capítol 15é, en el transcurs de la reunió extraordinària de la Junta Directiva de la nostra entitat celebrada el divendres 4 de març de 2011, el nostre Clavari, Salvador Sanchis i Ferri, anuncià el moment de la renovació del seu càrrec, i per tant de la Junta, una vegada conclou el termini temporal per al qual va ser triat. Els quatre anys que ara s'acompliran.

Així doncs, des del dissabte dia 5 de març fins al dia 24 d'abril, Pasqua Florida, aquelles persones que vulguen ser candidates al càrrec presidencial de Clavari, caldrà que presenten la seua candidatura de manera formal. Dies després, el dia 1 de maig, està previst que es realitze la corresponent votació en què es decidirà la persona i el projecte que està cridat a continuar la trajectòria de la Confraria.

Les candidatures es presentaran per escrit entregat en mà al President o bé dirigides al correu electrònic soledat_ontinyent@hotmail.com o, per correu convencional, a la nostra seu, al carrer de l'Església núm 16, 46870 Ontinyent.

El Clavari va animar els presents en la reunió, tal i com farà davant dels membres de la Confraria en la propera Assemblea General, a que es presenten per tal de dur endavant la il·lusió que sempre suposa el treball per la gent de la Soledat.

Esta convocatòria serà anunciada als socis mitjançant els canals de comunicació social propis i per carta junt a la convocatòria de l'Assemblea.