.

.

.

.
.


.

.
.
.

diumenge, 13 de març de 2011

El nostre dol pel Japó...

Tret de Manny Aenlle Francisco, a The Manila Times, de Filipines.

La Confraria de la Soledat vol demanar als seus confrares i confraresses que dediquen un moment del seu temps a fer un breu temps de reflexió i d'oració per les tantíssimes persones que, a hores d'ara, pateixen tant i tant al llunyà Japó. En un temps on les desgràcies només es valoren pel temps que ocupen als noticiers i per l'espectacularitat de les imatges que provoquen, fem que aquelles que ens arriben del país d'on neix el sol ens corprenguen de deveres i ens facen voler ser més solidaris, més amics i més germans.

I que eixe moment arreplegue també tots aquells que les càmeres no repleguen. Els qui patiren el tremolar de la terra a Haití fa cosa d'un any, les víctimes innocents de tantes guerres que ara mateix no sabríem ubicar...

Que tot aquell que estiga sol trobe el consol que nosaltres li desitgem a través de la Mare...