.

.

.

.
.


.

.
.
.

dilluns, 19 d’octubre de 2009

Hem celebrat la nostra Assemblea General de tardorEl dissabte dia 17 d'octubre va tindre lloc a la seu de la nostra confraria l'Assemblea General de Confrares i Confraresses de la Soledat que acostumem a fer en cada tardor per tal de donar inici al programa d'activitats que, poc a poc, ens durà a la propera Setmana Santa.


Cal destacar l'assistència de vora uns quaranta confrares i la presència del nostre prior-consiliari, el plebà en Melchor Seguí, que prengué la paraula per tal d'explicar-nos les seues consideracions pel que feia a un dels punts de l'ordre del dia. La participació dels confrares va ser nombrosa i interessant, i les propostes fetes des de la Junta Directiva varen ser aprovades per una ampla majoria de vots.


Per la nit, aquells confrares que ho volgueren, més els que encara anaren sumant-se, participàrem amb la mateixa harmonia en un sopar que s'allargà a altes hores de la nit i en el que no pararen de succeir-se converses sobre la propera Setmana Santa i aparegueren diverses propostes a estudiar sobre la nostra participació i la manera de fer la commemoració passional ontinyentina més gran i més forta.