.

.

.

.
.


.

.
.
.

divendres, 25 de març de 2011

Es convoca l'Assemblea General de la Confraria de la Soledat pel dissabte 2 d'abril
Ha sigut convocada l'Assemblea General de la Confraria de la Soledat d'Ontinyent, amb caràcter extraordinari.
La reunió tindrà lloc, si Déu ho vol, el proper dissabte 2 d'abril, a les 5 de la vesprada en primera convocatòria i a les cinc i mitja en segona.

El lloc de celebració serà la seu de la Junta de Germandats i Confraries d'Ontinyent, junt a l'església de Sant Miquel Arcàngel i amb accés des del carrer Major, per l'escalinata que hi ha entre la casa de les Senyoretes de Nadal i Correus.

L'Ordre del Dia serà el següent:

- Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió anterior.
- Informe de Presidència i de finalització de legislatura.
- Pressupost 2011.
- Programa d'actes de Setmana Santa. Repartiment d'activitats internes.
- Precs i preguntes.

Després de l'Assemblea es repartirà el Programa-revista de la Setmana Santa 2011.
Atesa la importància dels temes que es tractaran, es prega a les confraresses i als confrares que tinguen a bé acudir a la reunió.