.

.

.

.
.


.

.
.
.

dijous, 3 de juliol de 2008

Alfred Bernabeu és nomenat Cronista d'Ontinyent


Alfred Bernabeu i Sanchis, confrare de la Soledat, ha estat nomenat aquesta setmana pel plenari municipal d'Ontinyent, i per unanimitat, Cronista Oficial d'Ontinyent.

L'Ajuntament, tenia previst el regular en aquesta darrera sessió la figura de Cronista de la nostra Vila Reial i Ciutat. Així, ara mateix queda regulat el contingut material de les activitats inherents a la condició de Cronista, així com el procediment i les condicions pel seu nomenament.


Aquest títol és de caràcter honorífic, gratuït i de caràcter vitalici, té una tasca consultiva i un seguit de drets. A més, compromet a l'Ajuntament a proporcionar els mitjans necessaris per al desenvolupament de la seua activitat.

Alfred ja acomplia les funcions de Cronista des de 1999, primer com a Cronista adjunt, tot i ajundant a son pare, n'Alfredo Bernabeu Galbis, i després del seu traspàs, com a Cronista en funcions.


La Lloable Confraria de la Soledat felicita el nostre confrare per aquest nomenament tot i mostrant la seua alegria més sincera. Per molts anys que puguem treballar junts pel bé comú nostre, que és el bé d'Ontinyent.