.

.

.

.
.


.

.
.
.

dilluns, 1 de gener del 2007

Cartellística i logotips de la Confraria de la Soledat d'Ontinyent

Any de 2010

- Cartell del IV Centenari.

Aquesta imatge naix d'una voluntat profunda i d'una intuïció, les que tingué Sergi Gómez al principi del IV Centenari. Sergi, i amb ell la Junta de la Soledat, tenien clar que una ocasió com aquesta no podia passar sense la realització i l'oferiment al poble d'una obra d'art d'ara mateix, d'una imatge commemorativa actual, potent i clara que mostrara pel demà quin era i com era l'art millor cartellístic que es practicava a les terres valencianes en l'inici del segle XXI. Comptàvem ja amb un gran logo i ens calia un gran cartell. La sorpresa per a tothom fou que el millor dels nostres cartellistes actuals, Vicent Ramon Pascual Giner, bocairentí reconegut arreu pel seu esplèndid art, ens acceptara el repte i reflectira, amb tant d'encert, l'esperit de la Confraria. El seu passat amb el Macip i l'Andador, el seu present amb els penitents i el futur del xiquet que reprén la tradició i ens regala els caramels processionals... Tot vigilat per una Soledat estilitzada i perfectament reconeixible...

L'acceptació del cartell a la Confraria i a Ontinyent ha sigut extraordinària i les crítiques rebudes excel·lents.
Estem en deute permanent d'estima amb Vicent Ramon Pascual, que sap que ens té com a amics agraïts i que nostra casa és sa casa.

- Cartell de la Processó del Silenci.

La imatge la va prendre Juanjo Alcaide en la pujada del Fossaret d'Ontinyent en la Processó del Silenci de 2009. La força del rostre i el posat de la Mare de Déu en la seua Soledat va fer que fos triada com a portada del fullet explicatiu de la Processó de 2010. És potser la millor de les imatges que hem publicat de la Soledat. El disseny de tots els elements anà a càrrec del mateix Juanjo Alcaide, excel·lent fotógraf, sorprenent dissenyador i amic estimable, a qui estem profundament agraïts per aquesta senzilla meravella, sòbria, impactant, encisadora.

Any de 2009

- Imatge de la Soledat en el IV Centenari.

Aquesta foto va ser feta el 2004 per Sergi Gómez i guardada fidelment perquè ja llavors es va considerar que era ideal pel IV Centenari que es celebraria sis anys després... I efectivament. Juanjo Alcaide va tenir la paciència de restaurar-la i, en afegir-li el nou logo, ha sigut la imatge inaugural del Centenari (en una pancarta de tres metres), s'ha reproduït en estampes i està present en forma de "roller" en qualsevol acte que la Confraria celebre.

- Logotip del IV Centenari de la Confraria de la Soledat.

Va costar, i molt, el crear un logo identificatiu d'un fet tan extraordinari com ho és el nostre IV Centenari. A més d'enamorar els confrares, calia que fos una autèntica sorpresa. Ni tant sols la Junta de la Confraria coneixeria el disseny fins a la seua presentació. La confiança, però, era absoluta. Tothom pensava que Juanjo Alcaide i Sergi Gómez, un tàndem treballador incansable i efervescent, farien una gran obra, i així va ser. Estem ben orgullosos del nostre logo del 400 aniversari. Representa justament la flama que pensem i sabem que seguim mantenint des què fou encesa el 1610 i que es troba al nostre logo de confraria, el cor inflamat. Representa la fe, la voluntat i la il·lusió. D'ací que a la part inferior aparega un pebeter que, en realitat, és també una mitja lluna que du amunt la flama. En ella veiem una lletra "M", tot i reflectint així l'anagrama marià per excel·lència, però també les inicials de la nostra confraria.

Va ser presentat amb tots els honors el Divendres Sant de 2009 i va ser descobert pel germà més anyat, el senyor Roberto Soler, i per qui era el confrare més jove, Isaac Llin.

- Cartell de la Processó del Silenci.

Aquest cartell naix una nit de llarga feina de Juanjo Alcaide i de Sergi Gómez en l'obrador d'aquest primer a Bocairent. La fotografia preciosa de Juan Torres aprofita perquè, tot conservant la tipografia ja pròpia i identificativa, la imaginació fertil de Juanjo jugue amb la coincidència de l'any nou amb el dia de celebració de la processó. Un joc de frases i colors que destaquen sobre el Campanar de la Vila mig abeltit...Any de 2008

- Cartell de la Processó del Silenci.

Si preguntem als confrares de la Soledat, aquest és -sense dubte- el cartell més estimat dels de la Processó del Silenci. Es tracta del moment final de la ploguda processó de 2007 segons la visió fotogràfica del nostre amic i col·laborador Juan Torres. En ella apareixen els germans de l'Ecce Homo, la germandat més antiga d'Ontinyent, i els organitzadors de la Processó, l'Expiració i la Soledat. Tots ells esperen que arribe la imatge de la nostra Soledat.
Va ser creat per Gráficas Cambra.- Cartell de la Setmana Santa d'Ontinyent

Llavors, els cartells de la Setmana Santa ontinyentina encara es feien per ordre rotatori de les distintes confraries. El 2008 ens va correspondre el torn i el cartell va ser fet per una persona que volia mantenir l'anonimat i que el feu com a obsequi devot a la Mare de Déu en la seua Soledat i com a mostra d'estima cap a la nostra Confraria.
Va ser presentat a l'Església de l'Assumpció per la nostra confraressa Fani Barahona.
Fou també l'últim dels cartells rotatoris. A partir de l'any següent, s'encomanaren a distints autors.


Any de 2007

- Cartells de la Processó del Silenci.

Aquest any, amb motiu de la realització tècnica d'un complex full informatiu per a la processó, decidírem fer dos cartells, dos portades, una dedicad al Crist de la Misericòrdia i altra a la Soledat. La de la Soledat volia commemorar una coneguda anècdota succeïda l'any anterior mentre els nostres confrares més tècnics instal·laven la il·luminació per a la figura el Divendres Sant.
Les dos fotografies van ser fetes i cedides per Arantxa Vidal i el treball va ser realitzat per Gráficas Cambra.

Any de 2006

- Cartell de la Processó del Silenci.

Va ser el darrer cartell en el format propi que s'edità de la Processó del Silenci a partir de la prohibició de la Junta de Germandats i Confraries d'Ontinyent d'editar cartells per processons puntuals. Des de llavors, els cartells il·lustren els programes de mà, però es confecciona algun cartell que es distribueix en privat als autors i editors.
Aquesta imatge és un muntatge fet per Gráficas Cambra a partir de dos fotografies cedides per Esther Garcia.Any de 2005

- Cartell de la Processó del Silenci.

Per primera vegada apareixen junts en un mateix cartell el Crist de la Misericòrdia (foto de Sergi Gómez presa a Requena) i la de la Soledat (foto d'Ignasi Gironés ja usada l'any anterior per anunciar el 60 aniversari de la imatge). La idea i el tractament informàtic de les fotografies va ser cosa de Gráficas Cambra.
Any de 2004

- Cartell de la Processó del Silenci.

Aquest cartell naix de la voluntat de Vicent Cambra, que desitjava usar una gran torxa sobre un fons allargassat negre. Va ser acomparat dins la confraria al pot d'una coneguda beguda energètica, però encara és un dels més estimats. Per cert, que va ser la primera vegada en què s'usà la tipografia que encara usem com a identificativa de la Processó. Va ser creada, com el cartell, a Gráficas Cambra.


- Logotip de la Confraria.

El 2004, amb la creació del nou baiard processional de la Soledat i l'edició del llibret commemoratiu del 60 aniversari de la creació de l'actual imatge, hom va pensar que seria cosa de trella el modificar, adequar i recrear el logotip de la Confraria. Així, a Gráficas Cambra, varen triar una font textual ben particular i distintiva i s'usà pel logo la fotografia de Sergi Gómez del cor que hi ha esculpit al front del baiard.

Any de 2003

- Cartell de la Processó del Silenci.

Aquest cartell suposà una "sorpresa" per a la Confraria atés que des d'una entitat ontinyentina s'acusà l'autor de la foto, Sergi Gómez, d'haver furtat el negatiu a un fotògraf ontinyentí que es va prestar al poc edificant joc. La cosa acabà en ridícul públic per a l'entitat i el fotògraf en demostrar-se que la foto havia estat feta per Sergi Gómez en la vesprada del dia 17 de gener de 2003, a l'església de l'Assumpció. Qui sostenia el ciri amb robes de la Confraria de l'Expiració era, ni més ni menys, que el President de la Junta de Germandats i Confraries d'Ontinyent en aquell moment, el senyor Enrique Tortosa, i el vestit de la Soledat el duia el seu President, Salvador Sanchis.
Va ser muntat i imprés a Gráficas Cambra.


Any de 2002

- Cartell de la Processó del Silenci.

Primer cartell editat per la Confraria de la Soledat en la seua història moderna. Estava realitzat sobre paper estrassa. Va ser dissenyat per Sergi Gómez a partir d'un gravat a boix mallorquí convenientment alterat per a la representació que es buscava i creat a Gráficas Cambra. Es va fer en un tres i no res, gairebé sense temps pràctic per a la publicació. Així, com no, és un dels més estimats per la Confraria.