.

.

.

.
.


.

.
.
.

divendres, 14 de març del 2008

Programa de la Processó del Silenci 2008


Vos oferim a continuació el programa de la Processó del Silenci de 2008. Per tal d'evitar els problemes ocasionats l'any passat per algun fotògraf, vos demanem que llegiu les recomanacions finals.

La Processó del Silenci començarà en la mitjanit del Dijous Sant, quan entrem ja en el Divendres de la Mort del Senyor, una vegada haja conclós el Via Crucis de la Parròquia de l’Assumpció i siguen apagats els fanals del barri de la Vila.

Tots els participants (amb l’excepció de les confraries organitzadores), s’agruparan en la plaça de Sant Roc, d’on eixiran en desfilada pel carreró del Palau i el Fossaret, per arribar a la plaça de la Vila.

Inicia la desfilada l’Andador de la Soledat, acompanyat per tambors sords.
En arribar davant de la Porta de les Dones, o del Bon Pastor, els esperen el President i el Majordom de Processó de l’Expiració i el Clavari i el Macip de la Soledat. L’Andador de la Soledat demanarà permís per començar la processó. En assentir els caps de les confraries, el Majordom i el Macip faran tres colps amb una maça a la porta del temple, que s’obrirà per deixar eixir la Creu de Guia de l’Expiració, que acompanyarà l’Andador de la Soledat en tot el recorregut processional i seguint aquest ordre.

- Fidels que no siguen confrares ni germans i que vulguen participar. Duran cera o torxa.
- Confrares i confraresses que no duen vesta ni ròssega.
- Confrares del Nostre Pare Jesús Natzaré.
- Personatge bíblic de Sant Joan de la Palma.
- Personatge bíblic de Sant Pere.
- Confrares del Sant Sepulcre.
- Confraria dels Assots a la Columna, amb els portadors dels coixins amb les cadenes i els claus de Crist.
- Confraria de l’Oració de l’Hort, entre la qual desfila el jove criat de Pilat i els presos penitents amb cadenes.
- Confraria de la Dolorosa amb dos penitents amb creu.
- Germandat de la Santa Faç.

En arribar aquesta germandat a la Plaça de la Vila, el Macip de la Soledat entrarà a l’església per acompanyar el personatge bíblic de la Dona Verònica, que s’integrarà en la processó.

Amb els germans de la Santa Faç, apareixerà un penitent amb creu i coronat d’espines guardat per confrares vestits amb les robes dels soldats romans de la Soledat. Quan arriben al davant de la porta, la Dona Verònica i el Macip desfaran el camí que hagen fet. La Verònica aproparà al rostre del penitent la tela en què hi ha dibuixat el rostre de Jesús i el desplegarà. Tot seguit avançarà fins ocupar el seu lloc anterior i definitiu a la processó, que seguirà així:

- Germandat de l’Ecce Homo, la històrica Capeta de la Sang, degana de nostra Vila Reial.
- Germandat del “Cristo de la Expiración y Nuestra Señora del Patrocinio”, que eixirà des de dins del temple.
- Imatge del Crist de la Misericòrdia, dut horitzontalment pels germans de l’Expiració.
- Tambors.
- Lloable Confraria de la Soledat, des de dins del temple.
- Imatge de la Mare de Déu en la seua Soledat.
- Tambors
- Convidats i presidència de la Processó: Consiliari o Prior, Presidències d’honor, President de l’Expiració i Germà Major de la Soledat.


El recorregut de la Processó del Silenci és el següent: plaça de Sant Roc, carreró del Palau i Fossaret. Plaça de la Vila, carrer de l’Església, carrer Major de la Vila (Plaça de Sant Pere de Verona i carrer de la Trinitat), carrer Banyes o dels Hams (Roses), plaça de Dalt (Major), carrers de la Magdalena i del Regall, pujada del Fossaret i plaça de la Vila. Conclou la processó dins de l’Església de l’Assumpció de Santa Maria, on s’hi accedeix per la Porta de les Dones. Es tanca l’acte amb unes paraules i un prec dirigit pel Consiliari o Prior de les confraries organitzadores.

En concloure la Processó, els organitzadors conviaran els participants i el públic a una xocolatada, que serà servida als locals de l’Associació de Veïns de la Vila.


RECOMANACIONS.

- En la processó, són convidades a participar totes aquelles persones que ho desitgen. Els preguem, això sí, que respecten escrupolosament les recomanacions dels organitzadors. Així, si no duen vesta ni ròssega, caldrà que es situen al principi de la processó. Cal que s’agrupen en la plaça de Sant Roc i partisquen des d’allí. Per evitar problemes i enrenous, no es permetrà l’accés des de qualsevol altre lloc del trajecte. En cas de produir molèsties, els organitzadors els convidaran a abandonar la processó.

- Els germans i confrares que vulguen vestir les vestes de les seues confraries pròpies no duran capa ni cucurulla, però sí el caputxó posat. Es prega encaridament que no duguen el cap descobert.

- Es prega als assistents que guarden el màxim silenci i respecte, especialment dins del temple de l’Assumpció i mentre estiguen presents les imatges.

- Es prega als fotògrafs que guarden un escrupolós respecte als participants en la processó i als seus organitzadors i, especialment, al públic assistent. Per evitar problemes i malentesos, no se’ls permetrà l’entrada al davant de la Porta de les Dones, a la Plaça de la Vila. Si desitgen fer fotografies en este lloc, caldrà que es situen al darrere de les tanques que s’instal·laran.